Activiteiten & Actueel

Van de voorzitter, maart 2018

Daar hadden we niet meer op gerekend: de laatste 14 dagen van februari met echte vorst. Er kon zelfs op sloten en meren geschaatst worden. Alleen was het daarvoor wel erg koud met een snijdende wind uit het oosten. Maar op 4 maart was het over met de kou en nu maar hopen dat het lekker weer wordt om in de tuin te beginnen.

Het ledental is ook afgelopen jaar weer achteruit gegaan, maar daar gaat verandering in komen. Maandagavond 16 oktober 2017 werd op Kasteel Ophemert in de Betuwe de overeenkomst getekend voor het tuinevenement Gardenista. Het evenement gaat plaatsvinden in 2019, van woensdag 15 mei tot en met zondag 19 mei.

Tijdens het evenement worden bezoekers geprikkeld en enthousiast gemaakt voor alles wat met groen te maken heeft. Naast de traditionele hoekstenen van het evenement: hoveniers (tuinontwerp en tuinaanleg), topkwekers en bloemschikkers wordt het evenement gelardeerd met beleving in de vorm van proeven, horen, ruiken en zien. En dit alles met een internationaal karakter.

Ook het bloemschikken wordt nieuw leven ingeblazen. Het NK Bloemschikken stopt vanwege o.a. het teruglopende aantal deelnemers, tekort aan vrijwilligers, weinig sponsors, te weinig bezoekers en te hoge kosten. In plaats daarvan wordt ingezet op regiowedstrijden in de vier regio’s van ons land: Noord, Oost, Zuid en West.

In Oost- en Midden-Nederland (ONKB) is dat gepland op 26 mei bij het AOC in Twello. Dit is voor de rayons Oost-Nederland, Midden-Nederland en Gelderland-Zuid.

Ook met de Nationale Tuinweek en de  actie “Tegel er uit en plant er in” wordt gehoopt dat Groei & Bloei weer meer bekend gaat worden.

We zijn gestart zijn met een verhelderend verhaal over de mogelijkheden van “Vergeten Groenten”. Het zijn bijna allemaal knollen en wortelen die met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal rijk zijn aan Calcium, IJzer en Magnesium. En het smaakte ook nog lekker!

27 maart komt Peter-Paul Hattinga Verschure met een lezing over “Noorderlicht en Weerspreuken”. En op 24 april hebben we een lezing over de mogelijkheden om met uw tuin de achteruitgang van reptielen en van insecten zoals vlinders en bijen, een halt toe te roepen.

Ik wens u een mooi voorjaar en plezier in de tuin.  En als u wat van de lezing gaat toepassen, wordt het ook nog spannend hoe dat zal uitpakken.

Bij het begin van dit nieuwe jaar wens ik u veel voorspoed en gezondheid. En geen pieken en dalen met het weer, zodat het tuinieren een ontspannen bezigheid wordt.

Wij als afdeling kunnen ons gelukkig prijzen dat Ben als secretaris in 2007  ook de layout van de Eigen Fleur op zich heeft genomen. Veel afdelingen werken voor hun blad met Editoo. Maar met de opmaak zoals Ben dat in de vingers heeft, staat onze Eigen Fleur ver bovenaan als het om uitstraling gaat.

Het zou mooi zijn als Ben iemand krijgt die mee kan werken aan de Eigen Fleur, met de mogelijkheid  om een keer zelfstandig door te gaan, zodat het blad ook in de toekomst de uitstraling behoud die het nu heeft. Dus grijp de kans om die kennis op te doen.

Ik weet dat Ben nog lang niet wil weten van ophouden, en zo denk ik er zelf ook over. Maar samen met Hetty, die ook nog veel plezier heeft met het organiseren van de reisjes voor de tuinclub, zitten wij wel al elf jaar met plezier in het bestuur. Dat het met plezier gaat is ook zeker te danken aan Hilly en Dini, die ook alweer heel wat jaartjes mee draaien. Zoals het in ons bestuur gaat wil niemand weg, maar als het om welke reden dan ook gaat gebeuren, is het belangrijk dat een goed bestuur door kan gaan.

Dat het prettig werken is komt ook door de ondersteuning van Riny Zeijpveld als webmaster, Jo ten Pas die het ledenbestand bijhoud en Henk ten Pas als organisator van het tuinkeuren. Onze dank voor het vele werk dat jullie doen!

We starten op dinsdag 27 februari  om half acht met de jaarvergadering. Daarop  aansluitend een lezing over "Vergeten groenten" door Monique Zonnebelt, de groentevrouw aan de Dreiumme in Warnsveld.

27 maart komt Peter-Paul Hattinga Verschure met een lezing over Noorderlicht en Weerspreuken.

Voor 24 april heb ik samen met Job Teeuwen de lezing “Hoe komt er leven in de tuin” samengesteld.  En dat gaat verder dan een nestkastje of een insectenhotel.

 

 

Van de Voorzitter, oktober/november 2017

In het septembernummer had ik het al over de heftige buien. Nou, dat is nog even door gegaan tot half oktober. Nu zit er mooi zonnig herfstweer aan te komen. Lekker weer om de tuin nog eens een opknapbeurt te geven, want er is nogal wat uitgezakt en onkruid wil ook wel groeien met dit weer . En als het teveel wordt, een stevige wandeling op de Lochemse Berg of in het Grote veld. Paddenstoelen kijken, want die profiteren ook van het natte weer.

Als het goed is gegaan heeft ieder lid het jubileumboekje ontvangen. Een hele klus om de boekjes rond te brengen, maar het is gelukt. Vooral Henk en Jo ten Pas, die boden aan om Lochem en een paar buitengebieden voor hun rekening te nemen. Of ze hebben geweten wat voor klus het zou worden? Uiteindelijk kwam het er op neer dat zij 3/4 van de boekjes hebben rondgebracht . Als Ben en ik al ondervonden hoe veel tijd er in het restant ging zitten, dan is alle hulde voor Henk en Jo. Geweldig bedankt!

De lezing over de tuinen van Mien Ruys trok veel belangstelling. Een mooi overzicht van haar ontwerpen en hoe het er na jaren uit zag.

De laatste lezing voor dit jaar is op veler verzoek "De kroonjuwelen van het Loo". Zeven jaar geleden ook al eens geweest als diaserie. En nu de gedigitaliseerde uitvoering met prachtige stukjes bewegende beelden.

Zo komen we aan het einde van ons jubileumjaar. Geen groot feest maar u heeft duidelijk kunnen merken dat Groei en Bloei Lochem 50 jaren bestaat. Vooral door het huldigen van de leden die de 50 jaar vanaf het begin hebben meegemaakt.

De gehuldigden zijn: Mw. J. ten Broeke-Tuitert, mw. W.J. Rensenbrink, Mw. P.J. Nieuwdorp, dhr. A. Visch, dhr. H.G. Wijnbergen.

Zonder trouwe leden hadden we dit jubileum niet gehaald.

EREGALERIJ VAN DE JUBILARISSEN

Zij die vanaf de oprichting van Groei & Bloei afdeling Lochem e.o. in 1967 lid werden of al lid waren bij een andere afdeling.

Op de afdelingsavond van G&B Lochem op 26 september zijn 4 oorkondes voor 50 jaren trouw lidmaatschap uitgereikt aan mevr. J. ten Broeke-Tuitert, mevr. W.J. Rensenbrink-van Ooijen, dhr. H.G. Wijnbergen, en dhr. H. ten Pas, die tevens de Zilveren speld van Groei & Bloei uitgereikt kreeg als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor de Tuinkeuringen in de gemeente Lochem.

Onze voorzitter overhandigde op 3 oktober de oorkonde aan mevr. T. Nieuwdorp in haar kamer in Ehzerwold en op 23 oktober aan dhr. A. Visch onder applaus van de aanwezigen in zijn fleurige bloemenzaak in Delden.

Door ziekte van Jan Rietman werd de uitreiking van de oorkonde voor trouw lidmaatschap van Groei & Bloei vanaf de oprichting van de afdeling Lochem uitgesteld, maar door zijn onverwachte overlijden is het helaas niet meer mogelijk hem dit blijk van waardering te overhandigen.

Veel leden zullen zich wel herinneren dat wij in 2010 in het septembernummer van Eigen Fleur uitgebreid aandacht hebben besteed aan de Koninklijke onderscheiding in de vorm van zijn benoeming tot lid van de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn vele verdiensten in de voorafgaande 50 jaren voor de N.H. Kerk in Barchem.

Wij zullen hem blijven gedenken als een trouw en betrokken lid van de afdeling Lochem van Groei & Bloei.

Van de voorzitter september 2017

Na een droog voorjaar, gevolgd door een echte Hollandse zomer gaan we aan het tweede deel van ons jubileumjaar beginnen.

De avonden aan het begin van dit jaar waren goed bezet. Wat opviel was dat bij de lezing van Reinier van den Berg een heel andere groep leden leden aanwezig was dan gebruikelijk. Mooi dat wat anders als bloemen en planten ook gewaardeerd wordt.

Heeft u een mooie onderwerp meegemaakt waarvan u denkt dat is wel iets om een avond mee in te vullen, laat het ons weten!

26 september gaat de avond over de tuinen van Mien Ruys. Als tuinarchitect opgegroeid op Kwekerij Moerheim en al 70 jaar terug was ze al bezig met hergebruik. In haar geval met bielzen die overbleven als er een spoorbaan werd opgeknapt.

Ik heb het geluk gehad dat ik bij twee tuinen van haar ontwerp mocht helpen met de aanleg. Beide tuinen zonder bielzen en één daarvan niet met grindtegels, want dat zou ook bij haar horen. Bij de aankondiging van de spreker zal ik even vertellen hoe dat was.

In het teken van ons jubileum zullen in de pauze van de lezing, de leden die 50 jaar of langer lid zijn, worden gehuldigd.

In oktober zal het gaan over de vijver. Over de aanleg, het onderhoud en de planten.

En in november op veler verzoek  na vele jaren weer een avond over Kroondomein het Loo. Nog mooier dat acht jaar geleden. De voorstelling is aangevuld en gedigitaliseerd waardoor mooie effecten mogelijk zijn.

In het teken van ons jubileum zullen in de pauze van de lezing op 27 september,  de leden die 50 jaar of langer lid zijn, worden gehuldigd.

Inmiddels zullen alle leden de jubileumuitgave van Eigen Fleur wel hebben ontvangen.

Speciaal als aandenken een bewaarboekje waar ik alleen maar tips per maand bijeen heb gebracht. Het grote werk is gedaan door Ben. Hij heeft foto's en stukjes tekst bijeen gezocht en er een mooie uitgave van gemaakt.

 

Nog iets heel anders: Langzamerhand worden we er steeds meer aan herinnerd dat het klimaat veranderd. Een droog voorjaar en in de zomer heftige buien.

Ook planten reageren op het warmer worden. Planten die we van vakanties in Spanje herinneren beginnen ook hier gewoon te worden. En als ze het naar de zin hebben kunnen ze een bedreiging vormen voor de inheemse planten en voor het hele ecosysteem. Eerder al noemde ik de kans dat de Lupine op de Europese lijst van  invasieve exoten zou komen. Maar dat is voor ons land niet doorgegaan. Wel de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), de reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum), de zijdeplant of papagaaiplant (Asclepias syriaca) die met de grote zaaddozen enorm veel zaden verspreidt. En het lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum), dat meestal wordt gezaaid voor veldboeketten. Het is niet winterhard, dus voorlopig nog geen gevaar voor onze eigen grassen. Maar officieel is men strafbaar met zulke planten in de tuin.

Maar nu wordt de flora in België bedreigd  door massaal uitzaaien van de vlinderstruik (Budleja davidii). Zij willen dat die op de lijst van  invasieve planten komt.

De Nederlandse Bond van Plantenhandelaren zal net als bij de Lupine, proberen om voor ons land een uitzondering te maken omdat het een belangrijk exportproduct is. 

Het is voortdurend opletten voor de lidstaten, omdat ieder land een heel ander klimaat heeft en er zijn belangen mee gemoeid.

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter, maart 2017

Met de algemene jaarvergadering op 14 februari is het Jubileumjaar van start gegaan. Voor de leden die jaarlijks trouw de jaarvergadering bijwonen stond een verrassing te wachten. Zij kregen na afloop een pot met voorgetrokken narcissen mee naar huis. De potten die over gebleven waren zijn met nog wat andere prijzen verloot onder alle aanwezigen van de avond.

Na de vergadering ging de avond verder met Robbert van Til met zijn verhaal over het kweken van bamboe en andere winterharde exotische planten waarbij hij zijn liefde voor bamboe niet onder stoelen of banken stak. Veel exotisch uitziende planten blijken met een beetje zorg goed winterhard te zijn.

Op de avonden van Coen Jansen en Reinier van den Berg houden we een kleine verloting omdat de avond anders te veel zal uitlopen.

Tot september valt er iedere maand een prijs te winnen met de meest originele “Foto van de maand”. In de eerste dagen van een maand worden de ingezonden foto's van de afgelopen maand beoordeeld voor een plaats op de website. Het zal gaan om foto's die het tuinieren of bloemschikken op een bijzondere manier weten uit te beelden. Van de binnen gekomen foto's zullen de mooiste drie te zien zijn op www.lochem.groei.nl .

Te beginnen met de maand april kunnen foto's worden ingezonden bij de secretaris.

De Plantenruilbeurs zal worden gehouden op zaterdagmiddag 20 mei. Zoals gewoonlijk op de oprit bij Hetty Rodenhof. Om er van verzekerd te zijn dat de planten de overgang naar een nieuw adres goed zullen overleven, is het aan te raden om de stukken die van een plant afgestoken zijn meteen in een pot te drukken. Eventueel wat grond bijvullen en water geven. Een redelijke kans dat er al mooie nieuwe wortels aan zitten als ze op de ruilbeurs komen.

Het beste wordt bewaard tot het laatst. Als bestuur werken we aan een paar activiteiten die ingelast zullen worden bij de lezingen van komende herfst. Het is nog even wachten, maar dat zal beloond worden.

Na een kwakkelwinter met drie keer eventjes echte vorst zal het vanaf begin maart langzamerhand voorjaar worden. Voor het tuinwerk zullen het weer drukke weken worden, maar als het weer mee zit zal het ook veel plezier opleveren.

Vraag gerust als u tegen een probleem op loopt, of laat het weten als u iets kwijt wilt.

Van de voorzitter, december 2016/januari 2017

Niets veranderlijker dan het weer. Een gezegde dat ook nu met de start van de meteorologische winter weer aardig op gaat. Hebben we de afgelopen winter helemaal geen vorst gehad, nu hebben we op de grens november-december al twee keer achter elkaar vorst van enkele dagen gehad met een piek van min tien in Twente. Maar goed dat u zich de tips van november ter harte hebt genomen.

Laten we het maar over het komende jaar gaan hebben. Het jaar dat Groei en Bloei Lochem e.o. 50 jaar zal bestaan. Tien jaar geleden vierden we het 40jarig jubileum nog met een mooi weekend bij Huis Verwolde met als trekker de groot opgezette markt en de Regionale Bloemschik Kampioenschappen. Maar wat kan alles veranderen in tien jaar tijd. Voor het bloemschikkampioenschap is in de regio bijna geen belangstelling meer. Voor Huis Verwolde wordt alles besloten bij 'Gelders Landschap en Kastelen', en dat wil wel meewerken als er een heel goede publiekstrekker wordt ingehuurd, want alleen een markt trekt geen massa mensen meer aan. En wij zullen het risico moeten nemen.

Maar het meest trieste van de afgelopen tien jaar is wel dat wij als Lochem de landelijke trend volgen met halvering van het aantal leden.

Met Hilly hebben wij een penningmeester die het nog lukt om de reserve op peil te houden, maar als we op de wens van Huis Verwolde waren ingegaan, hadden wij bij een minder gunstig weekend aan die reserve te kort gehad.

Dus hebben wij als bestuur besloten om vooral via de lezingen de leden het gevoel van een jubileumjaar te geven. We zoeken het bij sprekers die vermoedelijk op de belangstelling van de meeste leden kunnen rekenen. En naast de spreker zal iedere avond gepaard gaan met een gratis verloting van leuke prijsjes.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 14 februari, waarna een verloting en een lezing. Als spreker is uitgenodigd dhr. Robert van Til uit Hummelo, met als thema “Exotische planten”. Onder een klein hoekje van de sluier dat ik optilde zag ik o.a. veel soorten Bamboe, Heilige lotus, waterlelies en Eucalyptus.

En dan op 14 maart Coen Jansen. Voor de meeste leden een bekende, en voor de nieuwe leden van de laatste jaren: Hij is specialist in bijzondere vaste planten. Zijn vak bestaat uit het winnen en uittesten van eigen selecties en hij probeert hierin continu verbeteringen te vinden. Van die selecties zal hij planten meenemen voor de verkoop in de pauze.

En op 11 april één van de bekendste weermannen: Reinier van den Berg. Natuurlijk zal het gaan over het weer, hoe aan verandering van de wolken is te zien wat het weer zal brengen, maar vooral over de reizen die hij maakt, zoals richting Noordpool om de klimaatverandering te volgen. Één van zijn slogans die ons aanspreekt is: ”Klimaatverandering tegen gaan? Pak de schep! Plant bomen!”.

Het wordt een mooi begin van dit bijzondere jaar. Ik hoop dat het ook voor u een jaar zal worden met veel geluk en een goede gezondheid.

 

 

 

Van de voorzitter, november 2016

Het zal wel aan herinneringen uit het verleden liggen, maar november komt bij mij over als start van de winter met regen en wind en soms al echte winter met vorst of sneeuw. Zo kregen we op 25 november 2005 een pak natte zware sneeuw dat overlast en veel schade veroorzaakte. Vooral de laanbomen, die op de kwekerijen door de mooie herfst nog volop in blad stonden, waren afgeknapt als luciferhoutjes. En de coniferen op de kwekerijen in Twente lagen allemaal plat onder de sneeuw. Ik was toen voorzitter van Kring Oost van de Bond van Boomkwekers en heb het weken lang druk gehad met het zoeken naar vergoeding van de schade. Tot gesprekken met minister Veerman toe om hard te maken dat dit geen normaal bedrijfsrisico is te noemen. Uiteindelijk zijn de meeste kwekers er goed vanaf gekomen.

    En dan nu: Augustus en september hebben iedere week wel  een warmte record gehad en het werd steeds droger in de tuin en op het land stond de mais te verdrogen. Maar de eerste weken van oktober waren ver onder het langjarig gemiddelde. De wintertrui aan, dat is wel weer even wennen.

    En nu nog even een bericht dat de kwekers, maar misschien ook u aangaat.

Een comité van de Europese Unie heeft afgelopen week een lijst besproken met o.a. plantensoorten die mogelijk invasief verklaard worden. Dat zijn planten die ergens in Europa een bedreiging vormen voor de inheemse soorten. Het gaat nu naast Lupine en Gunnera onder meer om Asclepias syriaca (zijdeplant), Impatiens glandulifera (reuzenbalsemien), Myriophyllum heterophyllum (ongelijkbladig vederkruid) en Pennisetum setaceum (lampenpoetsersgras). Vaak een probleem in een enkel land, maar als er -in dit geval- voor Nederland geen vrijstelling komt, bent u strafbaar met lupinen in uw tuin.  

De LTO vakgroep Bomen en Vaste planten gaat in Brussel protest aanteken voor ons land, samen met die landen waar de betreffende planten ook geen probleem vormen, want het zijn planten die ook gekweekt worden voor de export.

    In september hadden we Martje van den Bosch van “de Tuinen in Demen” op bezoek. Als u er niet was heeft u wat gemist. Heel duidelijk wist ze uit te leggen wat kleuren doen in de tuin.  En een tip die zij gaf: Als Hemerocallis uitgebloeid is wordt het blad ook lelijk. Meteen na de bloei alles bij de grond afknippen en met twee weken wordt het al weer fris groen.

Ook in september was de herfst plantenbeurs. Het was behoorlijk druk en nu maar hopen dat ze goed aan de groei gaan.

Op 18 oktober hebben we een avond over het kweken en verzorgen van bonsai (boom in pot).

Dinsdag 22 november komt de heer Ruud Knol vertellen en vooral laten zien wat stinzenplanten zijn en hoe ze zijn toe te passen.

Veel leesplezier met deze “Eigen Fleur”.

Van de voorzitter, augustus 2016

Minstens 14 dagen voor de verzending van Eigen Fleur wil Ben de tekst binnen hebben zodat hij het blad zonder haasten kan opmaken en laten nagaan op onjuistheden. Dan naar de drukker en verzenden.

Ik wil deze stukjes meestal even beginnen met het afgelopen weer en wat we er van merken in de tuin. Daarom wacht ik op het laatste moment met het schrijven en dat was deze keer wel heel heftig. Vanmorgen, 11 augustus, hoorde ik in het weerpraatje dat het afgelopen nacht in het oosten van Twente aan de grond rond het vriespunt was geweest. Het is vanaf de winter al hopeloos met het weer. Eerst te koud om te groeien, dan plotseling zo groeizaam dat de planten zich zelf niet overeind konden houden. Een zomer met regelmatig regen, soms met bakken tegelijk en dan deze week nat met herfsttemperaturen.

Komend jaar bestaat onze afdeling 50 jaar, dus zijn we op pad geweest om na te gaan wat er mogelijk is om er een feestje van te maken. Maar wat is de wereld veranderd in 10 jaar tijd. Het publiek kan wekelijks kiezen uit meerdere evenementen en zonder publiekstrekker lukt het niet. Zo is er geen belangstelling meer voor het Regionale Bloemschikken dat toen een publiekstrekker was. Alleen een markt met kramen zonder iets er bij dat publiek trekt was voor Verwolde geen optie. Ook op andere locaties moet stevig in de buidel worden getast, en het risico dat het feest bij slecht weer in het water valt is voor ons niet te dragen.

Om te beginnen denken we er nu over om gedurende het hele jaar de bijeenkomsten wat uitbundiger te maken zodat vooral de leden zullen merken dat het feest is. Maar wie weet wat er nog op ons pad komt. Ideeën zijn welkom!

Begin juli kregen wij het bericht dat Noor Loopuyt was overleden. Dank zij haar doorzetten werd begin 2006 de crisis in het bestuur opgelost door een oproep te doen naar nieuwe bestuurders. Dat is gelukt, en zo zijn we al weer tien jaar verder.

Wij wensen haar man sterkte om dit verlies te dragen.

In september starten we weer met de avonden bij Bousema. De eerste avond, op 27 september komt  Martje van den Bosch, eigenaresse van De Tuinen in Demen, spreken over haar  tuinen met de lezing "Beleving van kleur in de tuin".

Dan in oktober komen twee mensen van de bonsai-vereniging Doetinchem aan de hand van voorbeelden uitleggen hoe te beginnen met het opkweken van een miniatuur boompje in een pot, of op een schaal soms een heel bos. Zij nemen ook exemplaren mee die al tientallen jaren oud zijn om het resultaat te laten zien.

Ik hoop u te ontmoeten bij de start van het winterprogramma, en tot die tijd gaan we er van uit dat het weer nog veel goed zal maken.

 

 

Van de voorzitter maart 2016

Maart, het begin van de lente, en voor onze leden natuurlijk het werken in de buitenlucht. Lente temperaturen hebben we de hele winter al gehad, maar het jaarlijkse in orde brengen van de tuin blijft werk voor maart en april. Ook al omdat het deze winter veel te nat was om in de tuin te werken.

Precies op het juiste moment werd u nog bij gepraat over het werk in de moestuin door Jan Kuiperij. Veel tips en duidelijke uitleg over het op de juiste wijze omgaan met het stukje tuin zodat de opbrengst optimaal wordt.

Ook 15 maart na afloop van de jaarvergadering ook een avond met veel informatie, maar dan over het hemelwater. Zoveel mogelijk opvangen om te gebruiken in de tuin en de rest laten bezinken op het eigen erf, zodat de grond een buffer heeft om de eerste tijd voor de beplanting van dienst te zijn. En u voorkomt problemen met het riool dat grote pieken niet meer aan kan. Deze avond komt Annemieke Spijker van “Tuinadvies Buitenboel”  uitleggen hoe dat is te realiseren. Bij het ontwerpen van een tuin gaat ze uit van zoveel mogelijk hergebruik van beplanting en andere materialen met zo weinig mogelijk dichte bestrating.

En dan op 12 april krijgen we Geert Borgonje op bezoek met een lezing over nieuwe en onbekende bomen en struiken. Ik vermoed dat daar ook planten bij zitten die terug zijn van weggeweest, want de nostalgie heeft ook de tuinwereld in haar greep. En niet alleen nostalgie, maar op dit moment is iedereen bezig met anders denken over de tuin en de natuur om ons heen. En toevallig spelen alle drie de avonden daar op in. Wie had 10 jaar terug al gehoord van moestuinieren in de stad? Zelfs op daken van kantoorgebouwenwordt serieus aan groententeelt gedaan.

En dan mede door de klimaatverandering gaan we heel anders denken over het beperken van wateroverlast. Niet alleen op grote schaal langs de rivieren, maar ook in ons eigen tuintje. En dan hebben we het meteen ook over de beplanting die tot nut van de insecten hoort te zijn. En daar kan nog veel aan worden veranderd. Het is geweldig om een vlinderstruik te hebben voor het voeden van de vlinder, maar het is wel een uitheemse plant, en daar zetten onze vlinders geen eitjes op af. Zij zijn op zoek naar brandnetels, en voor veel soorten is Rhamnus (Vuilboom of Sporkehout) de aangewezen struik op de weg naar hun nageslacht. Maar veel meer inheemse planten kunnen niet gemist worden bij het voortbestaan van insecten. Daar proberen we in de komende herfst op terug te komen.

Voor de komende tijd wens ik u veel plezier aan bloemen en planten met de daarbij horende insecten.

Van de voorzitter, januari 2016

17 december 2015, de warmste  dag op deze datum ooit. In het weerpraatje werd een grafiek getoond met de gemiddelde temperaturen van de laatste vijftig jaar. Ondanks uitschieters naar onder en naar boven was er een duidelijke lijn naar opwarming te herkennen.

Warm van de spanning was het 14 november in Utrecht bij de H.B. vergadering van Groei&Bloei. Het bestuur had een kandidaat voorzitter voorgesteld, En Rayon Oost Nederland had een voorstel in de persoon van Frank Naber van de afdeling Salland. Dus moest er worden gestemd, en laat de uitkomst nu 44 tegen 44 worden. Misschien dank zij Ben die voor ons met enige tegenzin was afgereisd naar Utrecht.  Zijn ervaring in het verleden was veel gepraat waar weinig uit kwam. Om kort te zijn: Frank Naber werd  aangenomen omdat de tegenkandidaat 50% van de stemmen geen draagvlak vond om verder te gaan. Ook werd de wens aangenomen om het bestuur met vier plaatsen uit te breiden naar negen. Hierdoor zal er meer kracht komen om nieuwe wegen in te gaan met als doel het ledenbestand weer in de lift te krijgen.

 

Het opwarmen van de aarde zal ook in Lochem merkbaar worden. Vooral langere tijden van droogte en heftige buien met veel water in een korte tijd. Lochem heeft van oost naar west een hoogteverschil van elf meter. Als wij naar het centrum gaan beginnen we in de Wildenborch op 13 meter boven NAP,  Gaan we via de Barchemse weg dan klimmen we naar 23 meter +NAP om vanaf Hoog Langen af te dalen naar precies 13 meter +NAP in het winkelcentrum. En vandaar liggen de Molengronden nog weer één meter verder bergafwaarts. Om wateroverlast te beperken moet er veel meer hemelwater in de eigen tuin worden vastgehouden. Dus minder bestrating en kiezen voor de juiste beplanting is goed voor de omgeving en hoeft niet meer onderhoud te betekenen.

Deze onderwerpen komen aan de orde in twee lezingen. Op 15 maart komt Annemieke Spijker spreken over water opslaan, en in de eigen tuin laten bezinken. En op 12 april komt Geert Borgonje ons nieuwe en onbekende houtige gewassen voor de tuin laten zien, met zeker aandacht voor weinig onderhoud.

En we beginnen op 16 februari  met Jan Kuiperij die vier jaar geleden hier ook al was met  “Groenten uit eigen tuin”. Het zelf telen van groente is enorm in trek, wat voor velen de wens was om dit onderwerp eens te herhalen. Een enthousiaste spreker op een leerzame avond.

Drie mooie avonden om het jaar mee te beginnen. Ik wens u allen een jaar met veel geluk en gezondheid. Met natuurlijk een mooi groen en bloeiend jaar, en veel plezier aan het blad en de bijeenkomsten. Maak niet al te veel zorgen over het weer. Als ieder een steentje minder doet in de tuin,komt alles goed.

 

 

 

 

Van de voorzitter, voor Eigen Fleur november

In  het septembernummer van Eigen Fleur schreef ik nog dat de zomer tot aan augustus heel wisselvallig was verlopen, en dat ik hoopte op een mooie nazomer. Nou, aan die wens is aardig goed voldaan! Het mooie weer met regelmatig wat regen heeft de natuur goed gedaan. Ik zie overal dat op dit moment (begin oktober) de mais er nog groeizaam bij staat. Of dat nu ideaal is? Ik neem aan dat afrijpen nodig zal zijn. Dat heeft zijn tijd nodig, en later in de tijd kan het weer problemen geven bij de oogst. Maar in de tuin is het nog volop genieten van de herfstbloeiers, de siergrassen en de herfstkleuren van heesters en bomen.

Graag willen we in het nieuwe jaar een avond weiden aan het probleem van de waterhuishouding in de stad en, vooral in de tuin. Maar om een geschikte spreker te vinden valt nog niet mee. Wij zoeken iemand die meer kan laten zien dan leuke regentonnen. Het gaat om oplossingen waar iedereen en ook de tuin een voordeel aan heeft.

Een andere invulling voor zo'n avond is het samenbrengen van ideeën en al bestaande oplossingen  bij onze leden of ergens gezien. Alles is welkom.

Maar eerst hebben we nog de lezing over kuip- en potplanten door Jan van der Kamp. Over de verzorging, standplaats en welke problemen je kunt verwachten. De spreker wil graag adviseren als uw plant problemen heeft of als u een naam wilt weten bij een vakantie-herinnering. Neem ze gerust mee naar de avond.

En deze laatste uitgave van het jaar wil ik gebruiken om u alvast goede en fijne  feestdagen te wensen.

Van de Voorzitter, geschreven op 25 juli.

Het is 25 juli, dus hoe de zomer verder zal verlopen is nog even afwachten. Tot nu toe is het geen zomer om gelukkig van te worden. Bijna alles wat we aan het weer hebben meegemaakt is een record geworden of zit er dicht tegen aan. 

Na een meimaand met regelmatig stevige vorst aan de grond kregen we op 16 juni nog een toegift met een temperatuur van -4 graden op klomphoogte, zoals dat zo mooi heet. Nou, mooi? Er zullen heel wat hortensia's zijn die opnieuw bloemknoppen moesten maken. Maar dan moet het wel een beetje groeizaam weer worden. En dan de volgende tegenslag: Een warme zomer met een hittegolf die op de laatste dag van juni begon en op 4 juli officieel was. En daarna de droogte die meestal bij een warme zomer hoort. Gister kregen we bij ons aan de zuid-westkant van de Lochemse berg de eerste regen van betekenis, maar dat maakt het tekort van 180 mm bij ons nog lang niet goed. Maar zoals het er daarna aan toe ging -met een echte storm!- is ook niet om blij van te worden.

Wel blij zijn wij met de toezegging van Dini Teeuwen dat ze in het bestuur wil komen en dan het bloemschikken wil coördineren. Voorlopig zal ze in het bestuur “meelopen” en kan ze in de volgende jaarvergadering officieel in het bestuur gekozen worden. 

Ín het voorjaar kregen wij te horen dat de echtgenoot van Ria Wittenberg is overleden. Regelmatig sprak ze van “haar lief” in de stukjes van het “tuinvrouwtje” die te vinden zijn op onze website. Wij wensen haar sterkte bij het verlies van haar steun en toeverlaat. 
En begin juli kregen we bericht van het overlijden van Gerda Rietman. Vanaf de oprichting van onze afdeling was ze een trouw lid en actief bij het bloemschikken waarmee ze regelmatig in de prijzen viel. Ook met de tuin vielen Gerda en Jan Rietman jaarlijks in de prijzen. Gerda als bedenker van de plannen en Jan als uitvoerder. Altijd samen met dezelf- de passie. Wij wensen Jan veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 

Het voelt nog vreemd, maar we gaan weer aan het winterprogramma denken. Op 15 september komt Hans Kramer van “De Hessenhof” spreken over tuinplanten met een toegevoegde waarde voor de natuur om ons heen. Hij is een plantenkenner met hart en ziel. Regelmatig lees ik in de vakbladen artikelen waarin hij probeert de plantenkennis bij hoveniers en groenvoorzieners op een hoger peil te brengen en ze aan te sporen om eens af te wijken van het standaard sortiment. 
Op 20 oktober zal Job Teeuwen ons aan de hand van lichtbeelden, waarvan de meeste gemaakt zijn in de omgeving van de Berkel en op Landgoed Velhorst bij Almen, meenemen in de wereld van vlinders en libellen. Ik hoop dat we nog een mooi stuk zomer zullen krijgen en zie uit naar de eerste lezingen in de herfst.

Van de voorzitter maart 2015

In de winter is er tijd om het leeswerk in te halen. En dan komen je soms artikelen tegen die, ook al lijken ze tegenstrijdig, toch wat met elkaar hebben.   

Zo lees ik dat de Gemeente Lochem de komende jaren duizenden bomen langs de wegen in het buitengebied zal kappen. Kappen is voordeliger dan achterstallig onderhoud inhalen. Alleen de mooie stammen zullen verwerkt worden tot bruikbaar hout, maar de rest zal als brandhout een extra bijdrage leveren aan de uitstoot van CO2. Onze gemeente werkt op die manier dus mee aan de opwarming van de aarde. In het verleden toen er regelmatig werd gekapt en vervangen door nieuwe aanplant bleef de CO2-balans neutraal. Bomen stonden 60 jaar of soms nog veel langer. In die tijd sloegen ze CO2 op om het kappen van de oudere generatie en inplant van de opvolger te compenseren.

Gelukkig trof ik ook een positief bericht! Valerie Dewaelheyens, verbonden aan de universiteit van Leuven heeft onderzoek gedaan naar de impact  van de particuliere tuin op het milieu. Ondanks de aanzienlijke totale oppervlakte wordt er zelden rekening mee gehouden. Zo zorgen wij samen met een enorme diversiteit  aan planten voor een tegenwicht aan de monocultuur in de landbouw  Ook blijkt uit onderzoek dat een gazon met een goed bodem leven een opslagplaats is voor CO2. Hoe dat werkt is te lezen bij de tips. Helaas blijkt ook uit haar onderzoek dat we nog te veel overbemesten met kunstmest.

 

Bij de Jaarvergadering nemen we afscheid van Hermien als lid van het bestuur. Ze stopt dan ook met het coördineren van het bloemschikken en de workshops. Hoewel we haar zullen missen zullen wij haar beslissing respecteren en wensen haar een mooie tijd met Herman en haar kinderen en kleinkinderen. Wij hebben nog steeds de hoop dat er iemand opstaat om de taak over te nemen.

Speciaal voor Hermien wordt de avond ingevuld met een demonstratie en beelden van historisch bloemwerk. Houdt u van bloemschikken, dan wordt het genieten!

En dan, op 14 april, kunnen we genieten van de allernieuwste beamer-presentatie van Michiel schaap. Kijk maar eens op www.michielschaap.nl.

Hopelijk zitten we dan midden in de lente, want deze winter was helemaal niets. Was vorig jaar al een zachte winter, toen hadden we nog regelmatig de zon er bij. Maar deze winter was alleen maar nat en triest.

Bij deze de wens dat het een mooi jaar zal worden voor het buitenleven. Dat alles goed zal groeien en prachtig bloeien.

Van de voorzitter, januari 2014

De meeste leden hebben niet meegekregen hoe het rommelt bij het hoofdbestuur van Groei & Bloei.

Jan Schravesande, de vorige voorzitter van de afdeling Berkelland werd voorzitter van ons rayon, waar hij bij het hoofdbestuur opviel met zijn ideeën om van Groei en Bloei weer een gezonde vereniging te maken. Vooruitlopend op de Algemene Vergadering in november werd hij lid van het hoofdbestuur en schreef een rapport met aanbevelingen voor de toekomst.

Het belangrijkste punt was om de beslissende macht neer te leggen bij de afdelingen via de rayons, en niet meer bij het hoofdbestuur. Ongeveer zoals ons land wordt bestuurd met een regering en het parlement dat bij meerderheid beslist. Ook pleit hij er voor dat de landelijke activiteiten meer commercieel worden aangepakt. Maar op de algemene vergadering bleek dat het rapport niet in stemming werd gebracht maar slechts het voorstel om een  commerciële kracht aan te stellen die het rapport op haalbaarheid gaat onderzoeken.

Wat de aanleiding is geweest is onbekend, maar na de AV was Jan Schravesande geen lid meer van het hoofdbestuur.

 

Bij ons in de afdeling daalt nog steeds het ledental. Het gaat heel langzaam, maar nog geen ombuiging in de positieve zin. Ook heeft het bestuur last van krimp. Hermien Muileman wil stoppen en daarmee verliezen we ook de aanjager bij de bloemschikactiviteiten. Bij de jaarvergadering op 10 maart zullen we tijd inruimen om haar te bedanken voor de vele jaren dat ze dit werk voor ons heeft gedaan.

Hoe we deze activiteit kunnen behouden is nu onze grootste zorg.

We kunnen tevreden terug kijken op de belangstelling bij de maandelijkse avonden. Ook de voor komende maanden staat het programma vast. In februari een lezing over Cyclamen in de tuin en in maart komt dhr. Van der Kamp speciaal  voor Hermien om te laten zien hoe historisch bloemwerk wordt geschikt. En: De stukken worden verloot!

En op 14 april laat de Lochemse natuurfotograaf Michiel Schaap zien wat hij afgelopen jaar voor de lens heeft gekregen. Ook een aanrader.    

 

In het bestuur blijven we met vier personen over. Samen met die trouwe groep zullen wij ons best doen om er een mooi jaar van te maken. Wij bedanken ze hartelijk voor hun inzet. Ik heb nog steeds de stille hoop dat er iemand opstaat om het bestuur te versterken.

Samen met het bestuur van Berkelland/Haaksbergen gaan we de communicatie naar de wederzijdse leden optimaliseren. Via die weg hopen we dat de vaste kern van onze afdeling nog groter wordt. Want afgezien van het mooie blad is er veel meer uit het lidmaatschap te halen.

Het jaar 2015 is begonnen. We gaan proberen om er weer een mooi jaar van te maken.

Ik wens u een jaar met veel geluk en gezondheid voor u zelf en uw dierbaren, met natuurlijk een mooi groen en bloeiend jaar en veel plezier aan ons blad en de bijeenkomsten. 

Van de voorzitter, november 2014

Al eerder vertelde ik u dat het niet goed gaat met Groei en Bloei. Ondanks alle inspanningen blijft het aantal lezers van het blad dalen. En omdat de afdelingen een vast bedrag per abonnee krijgen voor het lidmaatschap van de afdeling teren wij ook behoorlijk in. Het hoofdbestuur heeft besloten om het roer om te gooien. Tot nu toe konden de afdelingen via afgevaardigden adviseren aan het hoofdbestuur en werd er twee keer per jaar op de Algemene vergadering gestemd over de voorstellen van het hoofdbestuur. Een situatie die veel te omslachtig was om iets te veranderen.

In de nieuwe opzet komt er een ledenraad die voorstellen van de afdelingen en van het hoofdbestuur beoordeelt en met meerderheid van stemmen aan het hoofdbestuur de opdracht geeft om het plan uit te voeren. Zo kan snel op nieuwe situaties ingespeeld worden.

Als de Algemene Vergadering er op 8 november a.s. mee instemt komt er bij Groei en Bloei naast de uitgeverij ook een tak die het Nederlands Kampioenschap Bloemschikken en ook andere evenementen winstgevend zal organiseren. Alles met het doel om meer aandacht en dus abonnees en inkomsten te krijgen. Ook de afdeling Lochem hoopt dat door deze voorgestelde veranderingen het ledental zal stijgen.

 

Maar een veel grotere zorg is dat de kans er in zit dat we na de jaarvergadering nog maar met vier personen in het bestuur zitten. Dat is niet alleen een probleem voor het reilen en zeilen van de afdeling, maar er is ook een eis dat de statuten vereisen dat het bestuur uit ten minste vijf personen moet bestaan. We kunnen daar op worden aangesproken wat inhoudt dat de afdeling Lochem moet worden opgeheven en de leden bij de buurafdelingen worden ondergebracht. Dat is al gebeurd bij de afdelingen Groenlo en Nijverdal.

Voorlopig wil ik hier nog niet aan denken. Ik hoop dat er één of meer leden met hart voor de afdeling zullen opstaan om het tij te keren. Een Lochem zonder een eigen Groei en Bloei is voor mij onbespreekbaar.

 

De dagen worden korter en voor we er erg in hebben zijn we bij de kerstdagen en de jaarwisseling. Voor mij is dit het laatste stukje dat ik schrijf in dit jaar. Ik wil eindigen met u allen goede en fijne feestdagen te wensen.    

Van de voorzitter, augustus 2014

De dagen worden al weer korter en het septembernummer van Eigen Fleur  zit inde brievenbus, dan besef je dat de zomer er al weer op zit. Dit jaar geen winter en een mooi voorjaar  met een zomer waarin zelfs een hittegolf kon worden bijgetekend. Niet dat we daar op zitten te wachten, maar altijd beter in de zomer dan nat en koud. Wel dit jaar regelmatig heftige buien met wateroverlast. Gelukkig voor zover ik weet niet in ons gebied, maar wat wel is opgevallen dat de buien zo plaatselijk waren dat er zelfs in de gemeente Lochem grote verschillen waren. En de laatste weken van augustus zijn wat minder, maar dat hoort zo. Volgens oude weer spreuken krijgen we na een warme tijd  zes weken koel en natter weer en dan een mooie herfst.

Dat is een beter vooruitzicht dan wat het Groei en Bloei betreft. Als het om bloemschikken gaat en de kerstmarkt bij De Exelse molen, dan weet iedereen: dat is het werk van Hermien! Voor de rest van het bestuur was het wat dat betreft zorgeloos. Maar Hermien heeft te kennen gegeven dat ze aan het einde van dit jaar wil stoppen. Er wordt een oplossing gezocht, maar dat zal moeilijk worden. Plus dat we dan nog een bestuur overhouden van vier personen. En dat in een tijd dat landelijk Groei en Bloei op de helling gaat. Door het sterk achteruitlopende ledental moet er wat gebeuren en de plannen die nu op tafel liggen zullen in de nabije toekomst veel werk van bestuur en vrijwilligers in de afdelingen  vragen. Hoe dat aangepakt moet worden, daar probeert het bestuur nu uit te komen.

Maar  ondanks dat gaan we vol enthousiasme aan het winterprogramma beginnen.

Van de voorzitter, februari/maart 2014.

Wat moeten we hiermee aan? 10 februari en nog niet ene dag serieus winter gehad. Ik overweeg om het gras maar te gaan maaien want als het zo door gaat is  het begin maart te lang om het er netjes af te krijgen. Maar het kan zomaar anders worden. Hopelijk wordt het een tijdje drogend weer, zodat er in de tuin gewerkt kan worden zonder sporen achter te laten in de natte grond.

In het januari nummer heb ik de  Nationale Tuinweek 2014 in de week van 14 t/m 21 juni aangekondigd. Nu is de vraag of u leuke ideeën heeft om aandacht te krijgen voor Groei en Bloei. Het bestuur denkt er aan om een straat met alleen maar trottoir langs de voorgevels  gezelliger te maken met geveltuintjes.

Heel simpel gezegd: Tegel er uit en planten er in.  Woont u aan zo'n straat, en lijkt het u wat, geef ons een seintje. Maar andere ideeën zijn ook welkom. Mogelijk brengt de aandacht ons wat nieuwe leden op,want we gaan nog steeds in ledental achter uit en met minder leden ook minder inkomsten.

Met goed opletten hebben we ook dit seizoen weer een serie lezingen kunnen samenstellen die de moeite waard zijn en als totaal zijn we binnen het budget gebleven. Na de “Rotstuinen” in februari komt Cor van Gelderen met “Klimplanten met speciale aandacht voor Clematis”. En in april krijgen we alles over Dahlia's te horen en te zien. Deze lezing is in april gezet omdat er dan ook gelegenheid is om dahliaknollen te kopen van minder alledaagse soorten.

Al met al is het de moeite waard om lid van de afdeling Lochem te zijn!

 

 

Januari 2014

Altijd weer een moment om bij stil te staan: Het wisselen van een jaar. Hoe was het en wat wordt het?  We hebben een mooi jaar gehad voor de vereniging. Mooie lezingen met een goede opkomst. Heel bijzonder was de avond met een imker over het belang van de bijen die afhankelijk zijn van voldoende drachtplanten het jaar rond, ook  bij u in de tuin.

En daar speelde de lezing over milieubewust en duurzaam tuinieren mooi op in. Jammer dat het met de techniek niet helemaal vlotte, maar dat is goed gemaakt met een bezoek aan de tuinen in Neede. Wonderlijk om te zien hoe met beperkt ingrijpen op het juiste moment de mooiste stukjes natuur ontstaan. Waar spontaan orchideeën en verdwenen planten weer terug komen. Ook het Waterschap is bezig om het landschap langs de Berkel in oude glorie terug te brengen. Daar hebben we twee lezingen aan gewijd. Eerst “Het levende bos” door Michiel Schaap en in november “Natuur langs de Berkel” door J. Teeuwen. Natuurlijk is er ook genoeg besproken voor de eigen tuin, zoals alles over Hosta's, een lezing over bijzondere bol- en knolgewassen en als topper: Hans Kramer met de nieuwste herfstplanten die ook nog te koop waren.  Eén van de hoogtepunten is ieder jaar weer de avond met de uitslagen van het tuinen keuren. Henk ten Pas heeft met een groep vrijwilligers de klus geklaard en de avond kan altijd op een grote opkomst rekenen. Henk en je team, hartelijk bedankt! Zou u ook wel eens willen meelopen? Even een belletje naar Henk!

Ook veel dank aan de overige leden van het bestuur en de vrijwilligers waar we weer op konden rekenen. Voor het komende jaar zijn we druk bezig om u weer een mooi programma met lezingen en presentaties te verzorgen. Met het teruglopen van de inkomsten is het wat puzzelen maar we komen er wel uit. Maar wat ons op dit moment bezig houdt, is de vraag vanuit Zoetermeer aan alle afdelingen om mee te werken aan de Nationale Tuinweek 2014 in de week van 14 t/m 21 juni. Hoe het ingevuld gaat worden is nog een vraag, maar het zal zeker inzet van onze leden vragen. U hoort van ons! Ik wens u een mooi groen en bloeiend jaar. Een jaar met veel geluk en gezondheid, en natuurlijk genieten van wat wij als afdeling te bieden hebben.

Van de Voorzitter, okt/nov.2013

De afdeling Lochem Van Groei & Bloei heeft door een sober beleid in het verleden een financiële reserve opgebouwd. Door verlies van leden en minder afdracht per lid door het hoofdbestuur komt er minder geld binnen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om heel voorzichtig de reserve aan te spreken.

U, als lid van de Groei & Bloei afdeling Lochem zult er misschien weinig van merken, maar het gaat niet goed met de vereniging. Er is veel geld gestoken in de stand op de Floriade en er is een jaar een proef geweest met een extra katern aan het blad over de nieuwste trend “De tuin als buitenkamer”.

Beide acties hebben niet kunnen voorkomen dat het ledental gestaag terug loopt.

Om meer aandacht te krijgen wordt volgend jaar in de week van zaterdag 14 t/m zaterdag 21 juni de Nationale Tuinweek 2014 georganiseerd. Kosten: € 2,50 per lid, waarvan de helft wordt gekort op de leden afdracht. In ons geval krijgen we € 250 minder op de al slinkende afdracht, maar we hopen dat het veel zal opleveren.

We gaan er over denken hoe wij als afdeling de week kunnen invullen. Denkt u mee om er iets moois van te maken? Uw ideeën zijn van harte welkom. 

Na de avonden over herfst-bloeiende vaste planten en voorjaarsbloembollen volgt in november een presentatie over natuur en buitenplaatsen langs de Berkel. Voor veel leden zullen bekende plekjes langs komen.

En zo komen we al weer aan het eind van het jaar. Ik wil u al vast  fijne feestdagen toewensen en tot ziens bij de lezing “Natuur langs de Berkel”.

Van de voorzitter, september 2013

Het voorjaar is voor mij de mooiste tijd van het jaar. Als na alle narigheid van de winter de natuur zich in alle frisheid openbaart. Maar meteen daarop is mijn tweede keuze de herfst met al zijn uitbundige vlammende kleuren. En ook in de tuin kan het nog een overvloed aan kleur zijn.

Het bezoek aan kwekers en tuincentra is meestal in het voorjaar en begin van de zomer. Ook de meeste tuinreisjes zijn in de zomer. Daar worden de meeste ideeën opgedaan en komen de herfstbloeiers niet aan bod. Bij herfstbloeiers wordt al snel aan herfstasters gedacht, hoog op stam en wit van de meeldauw. Maar die tijd is voorbij, er is een heel nieuw sortiment herfstasters die van alle narigheid verschoond blijven. En bloei in de herfst draait niet alleen om herfstasters. Vooral de grassen kunnen in de herfst de tuin in vuur en vlam zetten. Maar er is veel meer wat in de herfst op z'n mooist is. Het probleem is dat door de geringe vraag het voor kwekers minder interessant is om aan herfstbloeiers te beginnen. Maar er zijn uitzonderingen zoals Hans Kramer. Op 17 september zal hij laten zien wat er aan herfstbloeiers  te koop is.

In oktober krijgen we een lezing over Bijzondere Bloembollen en in november een presentatie met lichtbeelden over de buitenplaatsen langs de Berkel.

Al met al wordt het een mooie herfst!

maart 2013

Zondag 17 februari, sinds weken een heerlijke dag. Het zonnetje erbij en weinig wind, een prachtige dag om buiten te zijn. Maar het weerbericht voor de komende week zette al weer een domper op de pret. Overdag maar net boven nul en 's nachts lichte vorst. Maar het is altijd nog goed gekomen en het is nog maar  eind februari. Leden met een kasje zullen merken dat het er na zo'n eerste zonnige dag heel anders uit ziet als je binnen komt. Opeens komen er groene puntjes boven de grond en beginnen knoppen uit te lopen. Bij het omslaan van het weer zal het buiten ook snel gaan.

Om een voorproefje op het voorjaar te krijgen staat de tuin van De Wildenborch op zondag 3 maart nog open om te genieten van de Sneeuwklokjes en de Winteraconieten.

Wij hebben dit voorjaar nog twee lezingen. 12 maart een Imker, en 2 april Hosta's. De Hosta's redden zich wel maar voor de bijen is de toekomst zorgelijk. Over hoe wij ze kunnen helpen heeft Johan Geerdink al wat verteld. In juni worden we door hem uitgenodigd om in zijn modeltuin te zien hoe een natuurlijke tuin kan bijdragen aan het overleven van bijen en andere dieren.

De datum komt op de website www.lochem.groei.nl. En leden die hun Email adres hebben opgegeven voor de nieuwsbrief krijgen de datum en nog veel meer informatie in de mailbox.

Ik wens u een mooie zomer met veel genieten van alles wat groeit en bloeit.

Januari 2013

Even spande het er om of het schrijven van dit stukje nog zin zou hebben. Maar gelukkig werden we 22 december wakker in een wereld waar niets mee was gebeurd. Gewoon een verkeerde uitleg van de Mayakalender.  Het moet worden uitgelegd als een oud en nieuw. Maar dan voor een langere tijd.

Ook in het tuinieren is de laatste tijd sprake van een omslag. Met z'n  allen gaan we meer naar de natuur terug. Volkstuintjes in de stad, zelfs op platte daken. Minder gebruik van extreme beplanting en hergebruik van materialen.

Door technische problemen verliep de lezing van Johan Geerdinkniet helemaal naar wens. Omdat zijn boodschap inspeelt op de nieuwe trend hebben we in dit nummer een samenvatting geplaatst.

Op 12 maart komt een imker aan het woord. Ook in het teken van het nieuwe tuinieren. Met de keuze van beplanting kunnen we veel doen om het – met name ook de wilde - bijen naar de zin te maken.

Op 2 april gaan we het hebben over Hosta' s. Heel andere planten met beestjes die daar weer bij horen.

Ik wens u een nieuwjaar met veel gezondheid en heel veel plezier met uw bloemen en planten.

 

najaar 2012

Sinds het maartnummer is er wat het weer betreft wel het een en ander op ons afgekomen. Eerst een periode van warm en droog voorjaarsweer en toen een tijd van extreem koud. Tijdens het Lente weekend op 5 en 6 mei in Eibergen hadden we de koudste bevrijdingsdag in 30 jaar. Dat heeft geduurd tot ons 45 jarig bestaan dat we begin juni vierden met het Regionaal Kampioenschap Bloemschikken bij Bloemisterij Wijnbergen in Laren. Een mooi evenement waar we met plezier in deze Eigen Fleur op terug kijken.

Na regelmatig natte dagen begon eind juli de zomer op gang te komen met als gevolg misschien wel een hitte record op 19 augustus.

 

Begin april is de Floriade open gegaan om weer te sluiten op 7 oktober. Ook Groei&Bloei heeft daar een inzending. Er is veel geld in gestoken in de hoop dat het zo'n 5000 nieuwe leden  op zal brengen. Samen met de nieuwe leden die zich aanmelden na kennismaking met het vernieuwde blad is de verwachting dat we weer terug zijn  op het ledental van drie jaar terug. Dat is nodig om de afdrachten naar de afdelingen enigszins op peil te houden zodat er een goed winterprogramma is samen te stellen.

Dat zit voor de eerste drie maanden van het komende seizoen wel goed. De eerste drie maanden van 2013 moeten nog worden ingevuld. Dan ontdekken we dat er behoefte is aan een extra lid in het bestuur dat zich helemaal op de lezingen kan richten.

 

2012

Het is een goede gewoonte om met de start van het nieuwe jaar de balans op te maken over het afgelopen jaar.

Wat u misschien niet opvalt is de teruggang van het aantal leden. Een landelijk probleem wat bij ons nog niet zo ernstig was. Tot we het overzicht zagen van de stand op dit moment. We zullen het met ingang van dit jaar moeten doen met 10 % minder leden. Een deel daar van wil ons als afdeling blijven steunen als donateur en daar zijn we uiteraard heel content mee.

Wat u ook nog niet weet is dat de afdracht vanuit het hoofdbestuur in enkele jaren is gehalveerd. We zullen met minder middelen proberen om er toch een mooi jaarprogramma van te maken.

Het mooie bericht is dat we bij ons 45 jarig bestaan het Regionaal kampioenschap Bloemschikken kunnen organiseren. Dat is te danken aan het 50 jarig bestaan van Wijnbergen Bloemsierkunst. Als onderdeel van de festiviteiten mogen wij het weekend van 30 juni de werkruimte gebruiken voor de kampioenschappen, waarvoor onze dank.

Als bestuur zullen wij ons best doen om er ook verder een mooi jaar van te maken. Dat lukt niet zonder een trouwe groep vrijwilligers die wij hartelijk bedanken voor hun inzet.

Ik wens u en uw naasten een gezond jaar zonder zorgen. Dat u met veel plezier in de tuin, en met bloemen en planten bezig kunt zijn.

 

GOUDEN JUBILEUM VAN AAD VAN DE KAMER: 1957 - 2012

In de Jubileum-uitgave van Eigen Fleur in 2007 konden de leden van de toen 40-jarige afdeling Lochem e.o. van Groei & Bloei de boeiende levensloop van voorzitter Aad van de Kamer lezen: opgegroeid in het hoveniersbedrijf van zijn vader lag een opleiding aan de hoveniersopleiding van de Tuinbouwschool wel voor de hand. Deze opleiding stond onder toezicht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (KMTP) waaruit de vereniging en het tijdschrift Groei & Bloei is voortgekomen. Bij de diploma-uitreiking was het gebruikelijk dat aan de kandidaten gevraagd werd om lid te worden van de KMTP en u begrijpt wel dat de meesten daarin toestemden. Dat gold ook voor Aad in 1957! Al kort daarna startte hij een eigen bedrijf: een boomkwekerij gespecialiseerd in het kweken van coniferen in Barchem. De laatste jaren zien we een verschuiving naar een ander assortiment en andere afnemers: gemakkelijk te kweken en uitbundig bloeiende tuinplanten voor particulieren, zeg maar: voor ons! Wat Keukenhof is voor de Japanners in Holland is de Kijktuin in Barchem voor Groei & Bloeileden van Lochem en verre omstreken.

Omdat het bestuur van G&B Lochem e.o. heeft besloten haar waardering voor trouwe leden een officieel karakter te geven is het dit jaar -om te beginnen- de beurt aan leden die tenminste 50 jaren lid zijn van de vereniging Groei & Bloei (ongeacht welke afdeling). Voor de afdeling Lochem was Aad van de Kamer de enige aan wie dit predikaat toegekend kon worden. Op dinsdag 14 februari 2012 werd aan Aad en zijn echtgenote namens het Algemeen Bestuur de officiële oorkonde met gouden speld voor meer dan 50 jaren trouw lidmaatschap overhandigd. Het bestuur van G&B afd. Lochem e.o. hoopt nog vele jaren gebruik te mogen maken van zijn expertise op plantkundig gebied.

 

Oproep aan de leden

BESTUURSLEDEN  GEZOCHT!! 

Het Bestuur van de afdeling G&B afdeling Lochem e.o. zoekt wegens vertrek van enkele bestuurleden na het beëindigen van hun zittingsperiode enthousiaste leden die ons willen helpen een boeiend en attractief programma voor de afdeling Lochem te ontwerpen en te organiseren

Aad van de Kamer (tel. 0575-556707) wil u gaarne nader informeren.

meer
15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….
07
Jul
bloemen, bijtjes en vlinders