Activiteiten & Actueel

Noorderlichten en ijsheiligen

Een presentatie over het noorderlicht en over weerwijsheden uit vervlogen tijden

Noorderlicht is één van de meest indrukwekkende natuurverschijnselen die we aan de nachtelijke hemel kunnen zien. Het siert dikwijls de hemel in de streken rond zowel de Noordpool en de Zuidpool, en daarom wordt  ook wel van poollicht gesproken. We associëren het noorderlicht dan ook graag met ijzige kou, Eskimo’s en rendieren. Maar ook in ons land kunnen we het wel eens zien. In sommige jaren wordt in wel twintig nachten in Nederland noorderlicht opgemerkt. U maakt aan de hand van prachtige kleurendia's kennis met de rijkdom aan vormen en kleuren van dit wonderlijke verschijnsel. Waar komt het vandaan, en wat kunt u doen om het ook zelf te zien?

In het tweede deel van deze avond bekijken we het weer aan de hand van spreuken en gezegden. In de zeventiende eeuw werden weerinstrumenten als barometer en thermometer uitgevonden. Men ging begrijpen dat wolken en weer onderdelen van de natuur waren. En dat het weer ook min of meer te voorspellen was. Op het platteland en in de havens had men zo zijn eigen ervaring met het onberekenbare weer. Daar kende men uit overlevering allerlei weerrijmpjes. Die waren ontstaan uit bijgeloof, maar ook door ervaring met gedragingen van dieren, planten, en verschijnselen aan de hemel. Heel wat van die gezegden blijken dan ook niet geheel uit de lucht gegrepen te zijn en komen best nog wel eens goed uit.

Uw tuin kan de natuur redden!

Lezing door Job Teeuwen en Aad van de Kamer.

Het is al lang bekend dat sinds begin van de vorige eeuw de stand van de insecten met al meer dan de helft is afgenomen.

Land- en tuinbouw zouden de grootste boosdoeners zijn,en dan wordt er gewezen naar de bestrijdingsmiddelen. Maar de grootste oorzaak is volgens ons de monocultuur in akkerland, tuinbouw en grasland.

Er is al eens berekend dat alle privé tuintjes bij elkaar een totale oppervlakte hebben die gelijk is aan alle cultuurgrond bij elkaar. Willen we met onze tuinen de achteruitgang van insecten stop zetten of zelfs zorgen voor toename, dan moeten we wel anders met de tuin omspringen. Dan is een insectenhotel of nestkastje niet voldoende. Meestal  gaat de aandacht naar vlinders en bijen, maar er worden veel meer insecten bedreigd.

Wij hebben eens nagegaan hoe de landbouw sinds de oorlog van 40-45 is veranderd en of wij de oorspronkelijke omstandigheden waarbij het toen met de insecten goed ging kunnen nabootsen in de tuin. En een tuin waar insecten kunnen voortbestaan is gelijk  ook een tuin voor verschillende reptielen.

Voor de pauze zal Job aan de hand van mooie beelden laten zien wat er aan leven in de natuur dreigt te verdwijnen, maar waarbij de tuin aan het voortbestaan kan bijdragen.

Na de pauze zal Aad met dia’s laten zien hoe de tuin anders kan worden ingericht om meer insecten als vlinders en bijen aan te trekken.

meer
15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….
07
Jul
bloemen, bijtjes en vlinders