Lochem

NB: M.i.v. de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 maart 2020 hebben wij drie vacatures in het bestuur: Voorzitter, Secretaris, en een Algemeen Bestuurslid. Heeft u interesse in een van deze functies? Stuur dan een e-mail naar info@lochem.groei.nl.

 

 

BESTUUR:

Voorzitter:
Dhr. A van de Kamer (Aad), 0575 - 556707; aftredend per ALV 24 maart 2020

Secretaris:
Dhr. B.H. Rep (Ben), 0573 - 430800; aftredend per ALV 24 maart 2020

Penningmeester, tuinkeuringen:
Dhr. H.W. ten Pas (Henk), 0573-257327

Algemeen Bestuurslid:
vacature per 1 januari 2020

Algemeen Bestuurslid en webmaster:
Mw. H.H. Horensma-Smeenge (Hilly), 0573-250444

-------------------------------------------------------------------

Ledenadministratie:
Mw. J. ten Pas (Jo)
0573-257327

h.w.tenpas(at)kickmail.nl