Lochem

NB: Wij hebben nu vier vacatures in het bestuur: Voorzitter, Secretaris, en twee Algemeen Bestuursleden. Heeft u interesse in een van deze functies? Stuur dan een e-mail naar info@lochem.groei.nl.

 

 

BESTUUR:

Voorzitter:
Dhr. A van de Kamer (Aad), 0575 - 556707; aftredend 

Secretaris:
Dhr. B.H. Rep (Ben), 0573 - 430800; aftredend 

Penningmeester, tuinkeuringen:
Dhr. H.W. ten Pas (Henk), 0573-257327

Algemeen Bestuurslid:
vacature 

Algemeen Bestuurslid:
vacature

-------------------------------------------------------------------

OVERIG:

Ledenadministratie:
Mw. J. ten Pas (Jo)
0573-257327

h.w.tenpas(at)kickmail.nl

 

Webmaster

Mw. H.H. Horensma-Smeenge (Hilly)

info@lochem.groei.nl.